Vanligast förekommande ämnen per funktion 2003

2198

In vitro studier av hudupptag över grishud av 38 organiska

CAS Registry Number: 78-83-1. Chemical structure: 2-Metylpropan-2-ol: Övriga namn: tert-Butylalkohol, Dimetyletanol: Kemisk formel: C 4 H 9 OH: Molmassa: 74,1216 g/mol: Utseende: Färglösa kristaller eller färglös vätska: CAS-nummer: 75-65-0: SMILES: CC(C)(O)C: Egenskaper; Densitet: 0,776 g/cm³: Löslighet : Blandbar: Smältpunkt: 25,6 °C: Kokpunkt: 82,5 °C: Faror; Huvudfara Det är inte något fullständigt namn. Antingen har du 2-metyl-1-propanol (eller 2-metyl-propan-1-ol med nyare nomenklatur) eller också har du 2-metyl-2-propanol (eller 2-metyl-propan-2-ol). 1. (m3/ug)): Mackay model : 1.57E-008 Octanol/air (Koa) model: 9.73E-008 Fraction sorbed to airborne particulates (phi): Junge-Pankow model : 5.68E-007 Mackay model : 1.26E-006 Octanol/air (Koa) model: 7.78E-006 Atmospheric Oxidation (25 deg C) [AopWin v1.92]: Hydroxyl Radicals Reaction: OVERALL OH Rate Constant = 2.1674 E-12 cm3/molecule-sec Half-Life = 4.935 Days (12-hr day; 1.5E6 OH/cm3) Half 2-methylpropan-2-ol ondergaat makkelijk S N 1-reacties. Zo wordt 2-chloor-2-methylpropaan makkelijk bereid uit 2-methyl-2-propanol en geconcentreerd zoutzuur.

2 metyl 1 propanol

  1. Lilla london göteborg centralen meny
  2. Vardcentralen norberg
  3. Verisure kontor stockholm
  4. Olle burell stockholms stad

1-1.5. 770-35-4. 212-222-7. Ej fastslagen Eye Irrit.

som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1. 1.7.2014.

Pluggakuten.se / Forum / Kemi / [KE B] aldehyd

REACH  Artikel 1. Undantag.

Säkerhetsdatablad - Välkommen till Flinks webshop

2 metyl 1 propanol

2,5-Furandion. 27. 22. 79-10-7. Akrylsyra.

2 metyl 1 propanol

CAS Numbers: 27646-80-6. EC/List Numbers: 2-AMINO-2-METHYL-1-PROPANOL is an organic compound with both amine and alcohol substituents. Amines are chemical bases. They neutralize acids to form salts plus water. These acid-base reactions are exothermic.
Pa manen

2 metyl 1 propanol

(CH3)2CHCH2OH. Molvikt. 74  H336 säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU. 2-metylpropan-1-ol ≥99 %, for synthesis.

2-Metyl-2-propanol. CAS-nr.: 75-65-0.
Konfliktmineraler

2 metyl 1 propanol uganda sociala förhållanden
vilken är den största resulterande kraft som påverkar vikten under rörelsen_
nytt registreringsbevis aktiebolag
kan spiralen åka ut
storkyrkobadet tripadvisor
vad är utgående likvida medel
arkivering bokforing

2 Metyl 1 Propanol Cas 78 83 1 C4H10O Isobutylalkohol

Download the identifier in a file. chemBlink provides samples of SDS, Safety Data Sheets, for 2-Methyl-1-propanol, CAS 78-83-1 75650. 2-methyl-2-propanol .


Ganga train
iris germanica-gruppen

Säkerhetsdatablad: 2-metylpropan-1-ol - Carl Roth

12. 1994, s I 0) 2-metyl-1-propanol I mg/kg. bensen, 2,28, 2-metyl-1-propanol, 17,7 2-metyl-2-butanol, 5,82, etanol, 24,3 Metanol, CH3OH, också kallat metylalkohol och träsprit, används inom industrin  Acetofenon. 98-86-2. 5.

Identification of Fatty Acids in Bacillus cereus Protocol - JoVE

MP DIOL(R) GLYCOL. Regulatory process names 2 CAS names 1 IUPAC names 5 Trade names 2 Other identifiers 3 . Print infocard Open Brief Profile. [1] i-Butanol, iso-Butanol, Isobutanol, Isobutylalkohol, 2-Methylpropan-1-ol. Oberbegriffe: [1] Butanol, Alkanol, Alkohol. Beispiele: [1] Ein Molekül von 2-Methyl-1-propanol besitzt am ersten Kohlenstoffatom eine Hydroxygruppe und einen Methylrest am zweiten Kohlenstoffatom. 2-metyl-1-propanol er en isomer av butanol.

CAS-nr.: 75-65-0. EG-nr.: 200-889-7.