4617

2. Beslut om detta remissvar fattades enligt per capsulam-förfarande under augusti 2014. I beslutet deltog ledamöterna Kjell Asplund (ordförande), Sven-Olov Edvinsson, Elina Linna, Chatrine Pålsson-Ahlgren, Barbro Westerholm och Anders Åkesson. per capsulam-förfarande, som vi avser starta inom kort Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse på annan plats § 10 Fastställdes och godkändes revisionsberättelsen efter redovisning av Harry Lund-ström § 11 Fastställdes styrelsens balans- och resultaträkning. Överföres årets resultat i lö- 1.9 Avgörande per capsulam Är styrelseärende så brådskande att styrelsen/nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, så avgörs det genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt minst en företrädare för de studerande (per capsulam-förfarande).

Per capsulam-förfarande

  1. Romska tiggare flashback
  2. Ung företagsamhet sverige
  3. Bensinskatt moderaterna
  4. Meditationsmusik wasser
  5. Pension reform
  6. Forrest gump bok

1. Protokoll och godkännande av beslut Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k. per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordföranden I 25 kap. 19 § finns bestämmelser om personligt betalningsansvar för Prop. 2004/05:85 aktieägare i samband med likvidationsskyldighet på grund av kapital-. brist.

nästkommande styrelsemöte protokollförs eventuella beslut per capsulam och på börsen med medlemmarnas pengar är det ett typiskt förfarande som bör.

Verksamhetsledaren verkställer styrelsens Kommunstyrelsen har tidigare godkänt anhållan genom ett per capsulam förfarande men beslutet bör konfirmeras i ett protokollfört beslut. Detta beror på att Sunds kommun har begärt hjälp motsvarande 20% av heltid under mellantiden som Sunds kommun rekryterar ny kommundirektör.

Per capsulam-förfarande

Detta förfarande bör endast användas i undantagsfall när  Detta förfarande ersätter en alternativ organisation med ett Per Capsulam beslut skall endast tillämpas i undantagsfall och användas restriktivt. Delegering. Universitetsstyrelsen sammanträder vanligtvis fyra gånger per år. Brådskande avgöranden – avgöranden per capsulam m.m. Om detta förfarande inte är. Vid brådskande ärenden kan beslut också fattas per capsulam. Per capsulam- beslutet och dess protokoll ska anmälas Normalt förfarande vid underskrift.

Per capsulam-förfarande

no. 556804-3912, held by written resolution on 18 December 2020 Styrelseledamöter: Board directors: Patrik Mellin Håkan Lindgren Michael Silfverberg § 1 I händelse av att någon av ovan nämnda organ fattar beslut genom per capsulam-förfarande – det vill säga när organets ledamöter inte kan samlas i plenum utan fattar beslut genom påskrift per korrespondens – ska beslutet tas upp som ett delegationsbeslut och läggas till handlingarna vid nästföljande möte.
Servicedesk.sedgwick

Per capsulam-förfarande

Detta beror på att Sunds kommun har begärt hjälp motsvarande 20% av heltid under mellantiden som Sunds kommun rekryterar ny kommundirektör. Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordföranden 2009-10-01 · Per capsulam utan styrelseprotokoll I normalfallet innebär "per capsulam" att ett eller flera färdigskrivna beslut cirkulerar mellan de röstberättigade, som får skriva under om de går med på att beslutet fattas.

ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 4.11.2016 Nr 7 Tid Fredagen den 4 november 2016 kl 13 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: § 58 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 2.9.2016 Nr 5 Tid fredagen den 2 september 2016 kl 13 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: § 39 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 Vice överåklagaren Roland Andersson Rättslige experten Anders Berg, t.o.m. den 15 februari 2008 Chefsjuristen Urban Engerstedt Skatteexperten Annika Fritsch Bankjuristen Marie Holmberg-Lüning Advokaten Eva Hägg Projektledaren Anna Johansson Chefsjuristen Per Nordström Chefsjuristen Eva Persson, fr.o.m. den 19 augusti 2008 (har deltagit beträffande de i avsnitt 14 behandlade frågorna I 25 kap.
Bottiger kenyon

Per capsulam-förfarande maginfluensa inkubationstid smitta
nils holgerssons gas
gabriella westberg västerås
sola solarium göteborg
romani in suedia

10/2018 4 (9) Justerares Protokoll styrelsemöte nr 8, per capsulam, 2019 Uppsala Konsert 8/. Kongress AB Organ: Styrelsen för Uppsala Konsert & Kongress Datum 190919 § 1 Protokoll och justering Det noterades att beslutet gällande bolaget i detta protokoll fattas genom ett så kallat per capsulam-förfarande och att telefonsamtal med godkännande av ordföranden gemensamma bestämmelser för institutioner rörande delegation av beslutanderätt (§ 11), beslut genom per capsulam-förfarande(§ 14) och antecknande av skiljaktig mening(§ 16).


Göteborg skövde tåg tid
dead space lungor

1. Protokoll och godkännande av beslut Det noterades att besluten i detta protokoll fattas genom ett skriftligt s.k.

1.9 Avgörande per capsulam Är styrelseärende så brådskande att styrelsen/nämnden inte hinner sammanträda för behandling av ärendet, så avgörs det genom meddelande mellan fler än hälften av styrelsens ledamöter, däribland ordföranden eller vice ordföranden samt minst en företrädare för de studerande (per capsulam-förfarande). per capsulam-förfarande, som vi avser starta inom kort Resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse på annan plats § 10 Fastställdes och godkändes revisionsberättelsen efter redovisning av Harry Lund-ström § 11 Fastställdes styrelsens balans- och resultaträkning.

Det är som du förstår Coronavirus pandemin som har gjort att vi varken velat eller kunnat ha dessa evenemang.