3233

Hartman 1986, Skolöver- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Se hela listan på psykologforbundet.se Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen sina. Exempel på dessa så kallade livsfrågor är t.ex. vad som händer efter döden, hur jorden och universum kom till, människans uppgift och mening på jorden, vad som är rätt och fel, varför det finns ondska.

Livsfragor exempel

  1. Kaffekanna sigvard bernadotte
  2. Hur lång tid tar det att ta sig ur en depression
  3. Sverigedemokrater med invandrarbakgrund
  4. Infektionskliniken sundsvall öppettider
  5. Fördelad last engelska
  6. Risotto svamp champinjoner
  7. Laser klass 2
  8. Film reporter
  9. Core gainer

Exempel på dessa så kallade livsfrågor är till exempel vad som händer efter döden, hur jorden och universum kom till, människans uppgift och mening på jorden, vad som är rätt och fel, varför det finns ondska. Livsfrågorna kan handla om livserfarenheter, hur våra normer och värderingar uppstår, ansvar, relationer, sexualetik, samspel i naturen, teknikanvändning, hur vi disponerar vår tid, samvete, brott och straff, skuld och förlåtelse, frälsning och nåd, tro och bön, kärlek och hopp, mening och meningslöshet, ensamhet och trygghet, livskvalitet och verklighetsflykt. Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. Hur religion och andra livsåskådningar kan forma människors identitet och livsstilar.

Religion . Ur Centralt innehåll år 4-6: …till www.RELIGIONSFROKNARNA.se. Religionsfroknarna.

barn eller ungdomar tänker på och som skulle kunna vara livsfrågor för dem (jfr. Hartman 1986, Skolöver- Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen). Se hela listan på psykologforbundet.se Olika religioner och icke-religiösa åskådningar har utvecklat sina tankar och svar på frågorna liksom naturvetenskapen sina.

Livsfragor exempel

Skolutveckling genom didaktiskt klassrumsarbete i samverkan lärare. forskare · Annika Lilja, Olof Franck, David Lifmark,  Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer (So-ämnena). Social- emotionell  Att få möjlighet att fundera över, och uttrycka, filosofiska frågeställningar är viktigt för barnen. Det handlar om att uppmuntra till insikter på deras nivå. Teoretisk  Förmågan att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet. Bedömningsstödet innehåller exempel på hur ett elevsvar kan se ut för betygsni-. Att vara solidarisk är att sträcka ut en hand till en annan människa som behöver hjälp.

Livsfragor exempel

Kunskapskrav Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor. Ett exempel på livsfrågor kan vara frågor om vad som är viktigt i livet, livets mening, vad som är ont och gott, vad som är rätt och orätt osv. Livsfrågor i t.ex. en lärobok kan också förknippas med dygder, moral och etik. Meningen med livet är en fråga som människor funderat över i alla tider. Frågan har särskilt avhandlats av religionsstiftare och filosofer.En central följdfråga är huruvida det finns något liv efter detta.
Haakon mette marit

Livsfragor exempel

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar. Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, jämställdhet och relationer. Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier. Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde. Exempel på kursens innehåll: - de olika världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism - livsfrågor till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek - dina egna och andras funderingar vad som är rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet - kristendomen i Sverige från förr till nu Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt. · Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Finansiering ideell forening

Livsfragor exempel tvangssyndrom test
injection photo
borgerlig regerings koalition
ester restaurant las vegas
meritvärde kalkylator
hanna törnqvist stockholm
kommun obligationer statsobligationer

6: Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i islam. (kap 6) 9: Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. (kap 10) 6: Vad islam kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.


Hur många invånare har östersund
bryt ihop och kom igen

- läsa faktatexter om kristendomen, judendomen och islam. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Du kan också få hjälp att  5 nov 2017 Under centralt innehåll i läroplanen står det att undervisningen ska innehålla hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad  24 maj 2016 Nyckelord: Allemansrätt, friluftsliv, måltider, livsfrågor.

Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier. Värdegrund, demokrati och alla människors lika värde. Exempel på kursens innehåll: - de olika världsreligionerna kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism - livsfrågor till exempel identitet, livsstil, könsroller, relationer och kärlek - dina egna och andras funderingar vad som är rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet - kristendomen i Sverige från förr till nu Identitet och livsfrågor Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen. Etik Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning. Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen. METOD Vi kommer att läsa olika texter om ämnet, både i Digilär och andra texter. • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.